U gudub tusmuda ugu wayn
021_muhiim_map.png

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah