U gudub tusmuda ugu wayn
024_deeqa_hero.jpg

Aan laabasho lahayn

024_deeqa_map.png

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah