U gudub tusmuda ugu wayn
008_expectations_splash.jpg

Riyada oo xaqiiqada la kulantay

  • Khiyaaliga

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah