U gudub tusmuda ugu wayn
018_mohamed_hero.jpg

Ka soo badbaaday jirdi

018_mohamed_map.png

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah