U gudub tusmuda ugu wayn
AMINA 1

'Waxaan lumiyay rajada nolosha gabi ahaanba'

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

AMINA 3

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Maadooyin badan oo sidan oo kale ah