U gudub tusmuda ugu wayn
TRS_Saida_byMarcoBollinger-3577.jpg

Sheekada Saida: Hooyooyinka iyo caruurta naxariis umaa hayan

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah