U gudub tusmuda ugu wayn
SAEED 2

Safar aan la garanayn

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

SAEED 3

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Maadooyin badan oo sidan oo kale ah