U gudub tusmuda ugu wayn
Najma

Lagu qasbay inay caruurteeda ka tagto oo ay gasho safar aan dhammaad lahayn

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

NAJMA 1

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Maadooyin badan oo sidan oo kale ah