U gudub tusmuda ugu wayn
UNICORE2.jpg

Fursadaha Waxabarasho ee u Furaya Jilisanaanta Cusub ee Qaxootiga

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

PHOTO-2022-01-29-16-11-52 2.jpg

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Maadooyin badan oo sidan oo kale ah