U gudub tusmuda ugu wayn
AISHA 3

Hooyo keligood ah oo ku jirta safar halis ah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Maadooyin badan oo sidan oo kale ah