U gudub tusmuda ugu wayn
Mohamed Abubakar_02-X3.jpg

Abubakar: Raadinta amniga, wuxuu ku dhammaanayaa addimada

Raadinta amniga, wuxuu ku dhammaanayaa addimada

  • Qiiso Somali

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Mohamed Abubakar_Interview_02-X3.jpg

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah