U gudub tusmuda ugu wayn
STELLA

Sheekada Stella: Ilmaha ka baqaya in loo masaafuriyo meel aysan aqoon

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah