U gudub tusmuda ugu wayn
Samatar 2N3A4831.jpg

Sheekada Samatar: Wadada qatarta ah ee Yurub

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah