U gudub tusmuda ugu wayn
Story through song

Qisooyin lagusoo gudbiyey heeso

  • Tahriib lagusoo gudbiyey heeso

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah