U gudub tusmuda ugu wayn
Maryan1.jpg

Gabey Tahriib

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah