U gudub tusmuda ugu wayn
Lost Dignity Poster

Boostada warqadaha

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah