U gudub tusmuda ugu wayn
Somali animation.png

Sheekada Said

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah